Ocena

Mednarodna žirija bo o vseh prispelih projektih opravila obširno razpravo z vidika trajnostne prenove in gradnje. Ocenjevala bo tako vidike čutnega zaznavanja kakor tudi štiri vidike trajnostnosti: ekološki, ekonomski, kulturni in socialni vidik. Pri tem so pomembni povezanost objekta z javnim prevoznim omrežjem, izbira okolju prijaznih gradbenih materialov oz. načina gradnje, vplivi objekta na okoliško regijo in prispevek objekta k doseganju kakovostnejšega življenja za prebivalce.

Žirija bo razpravljala tudi o tem, kako stavbe odražajo polno razumevanje trajnostnosti. Visoka energijska učinkovitost, ki jo je mogoče izmeriti v številkah, je zato le eno od meril. Žirija bo preverjala tudi konsistentnost, torej krogotoke uporabljenih materialov. Nagrajeni projekti natečaja Constructive Alps/Konstruktivne Alpe bodo morali izpolnjevati tudi zahteve zadostnosti: stavbe bodo tako morale utelešati pravo moč ravnovesja, uporaba tehnologije in pozidava tal pa morata biti omejeni na najnujnejše.

Nagrajeni objekti so primeri prenove in gradnje, v katerih se racionalno prepleta s čutnostjo. Odločitev žirije je pravno zavezujoča.