Potujoča razstava nagrajencev «Constructive Alps» 2017 bo na ogled

Oživljena vaška jedra, raba trajnostnih materialov lokalnega izvora, skrbno ravnanje z obstojeco kulturo gradnje. Trajnostna arhitektura ima veliko obrazov – oblikuje identiteto krajev in ustvarja prostore, v katerih se ljudje pocutijo dobro. Potujoca razstava Constructive Alps 2017 se na pot podaja s 30 primeri najboljše prakse trajnostne arhitekture, ki so kandidirali za istoimensko arhitekturno nagrado, cetrto po vrsti. Vabljeni k ogledu!

Trideset razstavnih panojev razkriva pogled strokovnjakov, obenem pa osvetljuje tudi zorni kot uporabnikov na zgrajene in obnovljene stanovanjske hiše, otroške vrtce, prostocasne objekte in obcinske hiše. Filmski portreti omogocajo živ vpogled v štiri izbrane objekte in s tem razlicne vidike »trajnostnosti«. Številni projekti, ki so sodelovali na natecaju leta 2017, poudarjajo pomen skupnostnega življenja in se osredotocajo na socialno razsežnost arhitekture.

Razstava je na voljo v dveh razlicicah, viseci in stojeci, spremljajoca besedila na razstavnih panojih pa v vseh alpskih jezikih kakor tudi v angleškem jeziku.

Bi tudi vi radi pokazali razstavo?

Pišite nam!

Potujoča razstava nagrajencev «Constructive Alps» 2017 bo na ogled

Oživljena vaška jedra, raba trajnostnih materialov lokalnega izvora, skrbno ravnanje z obstojeco kulturo gradnje. Trajnostna arhitektura ima veliko obrazov – oblikuje identiteto krajev in ustvarja prostore, v katerih se ljudje pocutijo dobro. Potujoca razstava Constructive Alps 2017 se na pot podaja s 30 primeri najboljše prakse trajnostne arhitekture, ki so kandidirali za istoimensko arhitekturno nagrado, cetrto po vrsti. Vabljeni k ogledu!

Trideset razstavnih panojev razkriva pogled strokovnjakov, obenem pa osvetljuje tudi zorni kot uporabnikov na zgrajene in obnovljene stanovanjske hiše, otroške vrtce, prostocasne objekte in obcinske hiše. Filmski portreti omogocajo živ vpogled v štiri izbrane objekte in s tem razlicne vidike »trajnostnosti«. Številni projekti, ki so sodelovali na natecaju leta 2017, poudarjajo pomen skupnostnega življenja in se osredotocajo na socialno razsežnost arhitekture.

Razstava je na voljo v dveh razlicicah, viseci in stojeci, spremljajoca besedila na razstavnih panojih pa v vseh alpskih jezikih kakor tudi v angleškem jeziku.

Bi tudi vi radi pokazali razstavo?

Pišite nam!