Merila za oddajo projektov

Predmet natečaja so nove in prenovljene stavbe.

Kandidirati je mogoče z vsemi vrstami objektov, kot so npr. objekti v zasebni lasti, javni objekti, objekti za opravljanje storitvenih in obrtnih dejavnosti, industrijski objekti, objekti za prostočasne in športno-rekreacijske dejavnosti, objekti za potrebe energetske oskrbe in odstranjevanja odpadkov.

Lokacija stavb mora biti znotraj območja veljavnosti Alpske konvencije (» zemljevid, seznam).

Gradnja objekta je bila zaključena v letih med 2015 in 2019.

K predložitvi kandidature so vabljeni arhitekti, investitorji, načrtovalci ali upravljavci. Soglasje preostalih udeležencev pri projektu je treba pridobiti pred predložitvijo projekta; žirija soglasij pozneje ne bo več preverjala.

Nagrade in priznanja prejmejo inštitucije oz. podjetja, ki so bila poimensko navedena v prijavi.

Prijavo je treba izpolniti v celoti in jo oddati v prijavnem roku.

Merila za oddajo projektov

Predmet natečaja so nove in prenovljene stavbe.

Kandidirati je mogoče z vsemi vrstami objektov, kot so npr. objekti v zasebni lasti, javni objekti, objekti za opravljanje storitvenih in obrtnih dejavnosti, industrijski objekti, objekti za prostočasne in športno-rekreacijske dejavnosti, objekti za potrebe energetske oskrbe in odstranjevanja odpadkov.

Lokacija stavb mora biti znotraj območja veljavnosti Alpske konvencije (zemljevid, seznam).

Gradnja objekta je bila zaključena v letih med 2015 in 2019.

K predložitvi kandidature so vabljeni arhitekti, investitorji, načrtovalci ali upravljavci. Soglasje preostalih udeležencev pri projektu je treba pridobiti pred predložitvijo projekta; žirija soglasij pozneje ne bo več preverjala.

Nagrade in priznanja prejmejo inštitucije oz. podjetja, ki so bila poimensko navedena v prijavi.

Prijavo je treba izpolniti v celoti in jo oddati v prijavnem roku.