Prijava

Natečajni postopek za oddajo projektov je dvostopenjski. Kandidature je bilo potrebno oddati do 20. januarja 2017.
Mednarodna žirija se bo sestala konec februarja 2017, nato pa bo vse kandidate obvestila o izidih prvega kroga. Člani žirije bodo na podlagi razprave izbrali okoli 30 projektov in jih uvrstili v drugi krog. Nominirane investitorje in arhitekte bo žirija pozvala k oddaji podrobnejše dokumentacije do 31. marca 2017 do 12. ure.
Zmagovalni objekti bodo razglašeni na podelitvi nagrad oktobra 2017.

Vsi projekti, ki se bodo uvrstili v drugi krog, bodo predstavljeni v strokovni reviji za arhitekturo Hochparterre in na spletnih straneh natečaja Constructive Alps. Poleg tega bodo na ogled tudi na razstavi, ki bo potovala po celotnem alpskem prostoru.

Merila za oddajo projektov

  1. Predmet natečaja so nove in prenovljene stavbe.
  2. Kandidirati je mogoče z vsemi vrstami objektov, kot so npr. objekti v zasebni lasti, javni objekti, objekti za opravljanje storitvenih in obrtnih dejavnosti, industrijski objekti, objekti za prostočasne in športno-rekreacijske dejavnosti, objekti za potrebe energetske oskrbe in odstranjevanja odpadkov
  3. Lokacija stavb mora biti znotraj območja veljavnosti Alpske konvencije (karta, seznam).
  4. Izvedba objekta je bila dokončana v letih med 2012 in 2016.
  5. K predložitvi kandidature so vabljeni arhitekti, investitorji, načrtovalci ali upravljavci. Soglasje preostalih udeležencev pri projektu je treba pridobiti pred predložitvijo projekta; žirija soglasij pozneje ne bo več preverjala.
  6. Nagrade in priznanja prejmejo inštitucije oz. podjetja, ki so bila poimensko navedena v prijavi.
  7. Prijavo je treba izpolniti v celoti in jo oddati v prijavnem roku.