Obrazec

Za prijavo na natečaju morate izpolniti spletni obrazec in ga poslati najpozneje do 14.03.2020. Na natečaju lahko sodelujete z največ tremi objekti. Obrazec morate v celoti izpolniti za vsak objekt posebej.

V prvem krogu bo žirija prejete vloge ocenjevala izključno na podlagi poslanega obrazca, zato vas prosimo, da drugih dokumentov ne pošiljate.

Avtomatično potrdilo o prejemu pisne prijave vam pošljemo preko e-pošte. Samo ob prejemu potrdila je bila prijava uspešna. Prosim, da tudi preverite vaš predal za nezaželjena elektronska sporočila. V primeru vprašanj ali težav pri izpolnjevanju obrazca se obrnite na sekretariat natečaja Constructive Alps, c/o CIPRA International (e-naslov).

S prijavo na natečaj dovoljujete brezplačno uporabo poslanega fotografskega gradiva z navedbo avtorske pravice za potrebe natečaja Constructive Alps pri komuniciranju z javnostjo.

Namig: Da bi olajšali vložitev, smo opustili funkcijo registracije za izpolnjevanje obrazca, tako da funkcija za shranjevanje podatkov ne obstaja. Priporočamo, da podatke pripravite vnaprej in potem vnesete.